IPL Dermax wave laser   

 

Co  je  DERMAX WAVE laser ?

         jedná se o novinku na českém trhu německo-švýcarský přístroj, který využívá formu ošetření pomocí vysoce energetického a impulzního elektromagnetického zařízení – IPL.

        Bezpečnost a vysokou účinnost  při ošetření IPL dosahujeme softwarově podporovaným měřením pokožky – diagnostika tzv. SKIN WARE KAMEROU. Základem této diagnostiky je zhodnocení  pleti podle tloušťky vrstev (kudy musí záření pronikat), forma ošetření (které buněčné struktury musí být  dosaženy) a absorpční schopnost (kolik záření mohou buněčné struktury přijmout.

        Unikátnost přístroje DERMAX WAVE spočívá v tom, že při ošetření umí vyslat světelný paprsek za mnohem kratší čas než jiné přístroje a tím eliminuje nepříjemné pálení způsobené zahříváním pokožky.

Optimálního výsledku dosahujeme různou hloubkou průniku impulsu a použitím safírových filtrů.

Při odstraňování podkožního tuku jako jediný přístroj na světě pracuje s tzv. bipolárním ultrazvukem.

        Vysokofrekvenční vlnění je vysíláno mezi dvěma plochami, které vysílají vlnění dál do ošetřovaného prostoru. Ultrazvuk tak působí výhradně na plochu  omezenou kontaktní plochou hlavice a vlnění tedy nezasahuje ty části tělesné hmoty, které ošetřovat nechceme,  jako se stává u celé řady přístrojů, pracujících s tzv. monopolárním či tripolarním ultrazvukem.

 

 

 

Funkce  DERMAX WAVE : 

·        Permanentní bezbolestné odstranění chloupků

·        Redukce vrásek a omlazení pokožky

·        Odstranění pigmentových skvrn

·        Čištění pleti – odstranění Akné

·        Ošetření kuperózy

·        Odstranění podkožního tuku – bezbolestná                         liposukce

 

Možná omezení pro ošetření:

        U některých ošetření může dojít k omezení našich služeb  ze zdravotních důvodů. Buď může jít o úplné omezení, kdy některá ošetření nelze vůbec provádět, nebo může jít o lokální omezení, kdy je možné provádět většinu ošetření, avšak jen na některých částech těla. Samotné zjištění, že se Vás týká některý z následujících bodů nemusí znamenat zákaz využití některé z našich služeb, je však třeba konzultace k upřesnění Vašich možností.

 

Úplné omezení platí u těchto onemocnění:

·         jater, ledvin, zhoubných nádorů a HIV pozitivitě.  

·         lokální omezení může nastat:

                                                           během těhotenství, během kojení

u kovových implantátů,

u rozsáhlých kožních výsevů,

při projevech celkové infekce a zánětů